Noutăți

Conferință eveniment de închidere al proiectului

Ne bucurăm să vă anunțăm că, ieri, 19 octombrie 2023 am organizat evenimentul final al proiectului „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței”, derulat de Organizatia Salvați Copiii în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Acesta a fost implementat în perioada martie 2022 – octombrie 2023.

Obiectivul proiectului a fost acela de a implementa în mod coerent în România modelul Barnahus de cooperare instituțională și abordare multidisciplinară pentru protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței, ca răspuns la problema retraumatizării și revictimizării acestora, în lipsa unei abordări interdisciplinare și interinstituționale.

Rezultatele obţinute prin implementarea activităților din cadrul proiectului sunt următoarele:

  • 1 centru creat și devenit funcțional după modelul Barnahus
  • 49 de copii victime ale abuzului sexual și violenței au beneficiat de servicii integrate oferite în cadrul centrului-pilot,
  • elaborarea unei cercetări la nivel național privind serviciile oferite copiilor victime ale abuzului sexual și violenței,
  • o platformă www.stopabuz.ro cu informații pentru cetățeni privind promovarea drepturilor copiilor și raportarea situațiilor de încălcare a drepturilor copiilor,
  • 593 de copii au fost instruiți pentru a-și putea îmbunătăți nivelul de conștientizare privind combaterea tuturor formelor de abuz,
  • 123 de specialiști din autorități locale și centrale au fost informați cu privire la protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței prin evitarea retraumatizării copiilor și a importanței unei abordari multidisciplinare în furnizarea de  servicii către copiii abuzați.
  • echipa centrului Barnahus formată în implementarea metodei Barnahus.

O caracteristică cheie a instituțiilor care funcționează după modelul Barnahus este aceea că sunt incluse și autoritățile naționale, la fel ca serviciile sociale, sistemul de sănătate, cel pentru protecția copilului și cel judiciar. Modelul Barnahus care funcționează în București oferă un mediu pentru sigur și receptiv la nevoile copilului, aducând laolaltă, sub același acoperiș, toate serviciile relevante, astfel încât să se evite retraumatizarea copiilor victime ale abuzului și violenței.

Proiectul „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței” este finanțat prin programul  Active Citizens Fund Romania , finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants,

@Active Citizens Fund Romania